Masz 0 produkty w koszyku
Wartość koszyka: 0,00 zł

Zwroty i reklamacje

Strona główna Zwroty i reklamacje

Reklamacje

  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym

  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy – biuro@doramdesign.pl

  3. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  4. Doram Design rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

Zwroty - prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej zgodnie z § 1 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny z wyłączeniem elementów, które produkowane są na specjalne zamówienie Klienta (tj. poduchy i materace siedzeniowe/ oparciowe)

  2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie dostarczonej rzeczy. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy wysłał przed upływem terminu prawa do odstąpienia od umowy.

  3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres mailowy – biuro@doramdesign.pl.

  4. Zwrotu zakupionego w E-sklepie towaru Klient może też dokonać osobiście w siedzibie firmy, w takim przypadku Klient nie ponosi kosztów odesłania towaru.

  5. W przypadku odstąpienia od zawartej z Doram Design umowy sprzedaży Doram Design zwraca Klientowi otrzymane płatności pomniejszone o koszt odbioru towaru od Klienta. Zwrot środków pieniężnych nastąpi nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Klient zwrócił zakupiony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność lub inny wskazany przez Klienta. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z przelewem należności na jego rachunek.

  6. Jeżeli Klient otrzymał dostawę produktów w wyniku zawartej umowy sprzedaży, od której odstępuje, ponosi jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.