21 Sie, 15

Skąd się wzięła tradycja dawania kwiatów?


Tradycja dawania kwiatów sięga podobno czasów prehistorycznych. Odkopując naszych przodków znajdowano przy nich kwiaty… a raczej ślady po nich pozostawione w skamieniałościach. Później w starożytnej Grecji i Rzymie kwiatami zdobiono miejsca święte. Niektóre kwiaty przyporządkowywano odpowiednim bogom. Hieroglify egipskie i zapiski w Chinach również wielokrotnie wspominają o obecności kwiatów jako formy tradycyjnych ozdób i podarków. W średniowieczu zwyczaj dawania kwiatów bardzo się umocnił. Ówcześnie kościół piętnował publiczne wyrażanie uczuć. Zakochani przekazywali sobie więc komunikaty w...

Więcej...